कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-17 admin View
2 मत्स्य व्यवसय प्रबर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-17 admin View
3 बोलपत्र प्रकाशन बोलपत्र 2077-10-15 View
4 कृषि बिज्ञ रोष्टरमा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-12 admin View
5 Invitations for Bids सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-28 admin View
6 साना तथा मझौला सितभण्डार गृह निर्माण सम्बन्धि सम्भाब्य विवरण संकलन सम्बन्धि जारकारी सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-24 admin View
7 मकै बीउ उत्पादन श्रोतकेन्द्र स्थापना र उत्पादनमा आधारित प्रोत्सहान कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-17 Admin View
8 आ.व. २०७७/०७८ को कार्यक्रम अन्तर्गत निर्देशनालय मातहतका जिल्लाहरुबाट हिउँदे फलफूल बिरुवा(स्याउ, र‍ ओखर )को माग गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-20 admin View
9 आ.व. २०७७/०७८ को कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेत जिल्लाका लागि हिउँदे फलफूल बिरुवा(स्याउ, र‍ ओखर )को माग गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-20 admin View
10 कृषि बिकास निर्देशनालयको आ.ब. २०७७/०७८ मा हाल सम्म प्रकाशित सूचनाहरुको विवरण सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-18 कृषि बिकास निर्देशनालय View
11 आ.व. २०७७/०७८ को फलफूल विरुवाहरुको सूचिकृत गर्दा सूचिकृतकर्ताले भर्नु पर्ने फर्मेटको नमूना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-14 admin View
12 आ.व. २०७७/०७८ को फलफूल विरुवाहरुको आपूर्तिकर्ताहरुलाई सूचिकृत हुनेबारे सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-12 admin View
13 बीउ उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-12 admin View
14 कृषि ब्यबसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रममा प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-12 admin View
15 प्रस्ताव आव्हानको अनुसूचि फर्मको नमूना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-12 admin View
© 2020 Copyright : पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.